Functia de administrator in cadrul unui S.R.L. este de cele mai multe ori evitata pentru simplul motiv ca aceasta functie atrage dupa sine si o anumita raspundere.

Astfel conform legii 31/1990 administratorul unei societati comerciale poate face toate acele operatiuni solicitate pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

Cu toate acestea conform art. 71 alin (1) din Legeaa 31/1990 administratorii sunt raspunzatori fata de societate pentru:

,, a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege  si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.”

Articolul de fata a prezentat pentru ce anume raspund administratorii intr-un mod succint, va urma un articol care va cuprinde pentru ce anume raspund administratorii din punctul de vedere al actelor de gestiune infapuite de catre acestia.

Categories: Noutati

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *