Pentru a demara cat mai repede procedura de constituire a unui PFA (persoana fizica autorizata) vom avea nevoie de:

  • Copie C.I.;
  • Copie document de proprietate (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, succesiune) – al locatiei in care se va afla sediul social vezi tarif;
  • Adeverinta Asociatie de Proprietari (doar in cazul in care sediul social se va afla intr-un bloc de locuinte) – semnata si stampilata de catre Presedintele Asociatiei de locatari, precum si de vecinii imobilului, in care se va stabili sediul social;
  • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: Copie de pe diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
  • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate;
  • Specimen de semnatura.