Chiar daca de cele mai multe ori asociatii sunt reprezentati de persoane fizice, se intampla ca uneori fondatorii sa aleaga si reprezentarea prin intermediul unor persoane juridice straine, practic controlul in cadrul societatilor este detinut prin intermediul unor persoane juridice straine.

Care ar fi documentele necesare la constituirea unei societati cu raspundere limitata in cazul asociatilor persoane juridice straine?

Pe langa documentele care se depun in mod normal si anume:

1. Actul constitutiv al societatii – semnat de catre asociatii straini pe toate paginile sau atestat de catre un avocat sau autentificat de catre un birou notarial;

2. Rezervarea de denumire in original;

3. Dovada depunerii capitalului social in original;

4. Buletinele de identitate ale asociatilor sau pasapoartele acestora;

5. Dovada sediului social al companiei (contract de vanzare – cumparare, contract de comodat, contract de inchiriere) al spatiului respectiv;

6. Specimenul de semnatura al administratorului;

7. Declaratie din partea asociatului strain autentificata de un birou notarial ca indeplineste toate conditiile pentru a fi asociat in cadrul companiei sau administrator in cadrul acesteia.

Se vor mai depune la Registrul Comertului urmatoarele documente:

1. scrisoare de bonitate bancara si scrisoare de bonitate de la camera de comert din localitatea din strainatate unde s-a infiintat – copie document si original, traducere legalizata in limba romana;
2. copia documentului de inmatriculare al acesteia – copie document si original, traducere legalizata in limba romana;
3. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor prin care se mentioneaza intentia de asociere in viitoarea societate comerciala ce se va infiinta in Romania, Bucuresti, cota de participare la constituirea capitalului social al viitoarei firme, precum si persoana desemnata de aceasta sa semneze, in numele societatii, actul constitutiv si alte documente necesare infiintarii S.R.L. – copie document si original, traducere legalizata in limba romana.