Voi continua seria intrebarilor si a raspunsurilor cu privire la incheierea contractului de munca pentru a avea o cat mai buna perspectiva asupra raportului angajator – angajat.

a) Care este forma in care trebuie sa fie incheiat contractul individual de munca?

Contractul individual de munca va trebui sa fie incheiat in limba romana, in scris, iar obligatia de incheiere a contractului individual de munca revine angajatorului; in urma semnarii contractului individual de munca de ambele parti un exemplar va ajunge la angajat.

b) Unde este inregistrat contractul individual de munca?

Contractul individual de munca va fi inregistrat in registrul general de evidenta al salariatilor care mai apoi este transmis Inspectoratului Teritorial de Munca.

c) Ce reprezinta clauza de neconcurenta?

Clauza de neconcurenta este acea clauza prin care angajatul se obliga fata de angajator ca nu va presta in interesul sau in interesul unei terte persoane o activitate care se afla in concurenta cu activitatea prestata la angajatorul sau. Aceasta clauza isi produce efectele numai daca ,,in cadrul contractului individual de munca sunt cuprinse activitatile ce sunt interzise angajatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii impotriva carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.” De asemenea clauza de neconcurenta isi va produce efectele pentru o perioada de maxim 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

d) Ce reprezinta clauza de mobilitate?

Clauza de mobilitate este acea clauza prin care partile stabilesc ca datorita specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu nu se va realiza intr-un loc stabil de munca, prin urmare salariatul va primi recompense suplimentare in bani sau natura.

e) Care este perioada de proba la incheierea contractului individual de munca?

Perioada de proba pentru verificarea aptitudinilor salariatului este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. In cadrul perioadei de proba angajatul beneficiaza de toate drepturile dar si de obligatiile aferente, insa contractul individual de munca poate inceta printr-o simpla notificare scrisa din partea oricarei parti, in oricare moment al perioadei de proba. Totodata perioada de munca constituie vechima in munca.

f) Ce este registrul de evidenta generala al salariatilor?

Fiecare angajator are obligatia de a tine un registru de evidenta al salariatilor si de a-l comunica Inspectoratului Teritorial de Munca, in cazul incetarii activitatii angajatorului registrul se va depune la autoritatea publica competenta, in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul angajatorului dupa caz.

Am incercat prin aceasta serie de intrebari si raspunsuri sa fac un pic de lumina cu privire la drepturile si obligatiile ce revin ambelor parti, ma refer aici la angajat si angajator si sper ca aceasta insiruire de detalii sa fie cu folos atat angajatilor cat si angajatorilor. Mult succes!