Procedura schimbarii sediului social este una destul de complicata.

Sediul social este o componenta esentiala pentru viata unei societati. In lipsa acestuia veti risca declararea ca inactiva a societatii.

Care sunt pasii care se pot face in vederea schimbarii sediului social?

In primul rand veti avea de redactat un set de documente care se vor depune la dosarul acestei proceduri:

i. Actul constitutitv actualizat al societatii, in care veti cuprinde noua adresa cu destinatie de sediu social.

ii. Contractul de comodat sau de inchiriere care va fi folosit pentru stabilirea sediului social al societatii.

iii. Decizia asociatului unic sau Hotararea adunarii generale prin care se decide schimbarea sediului social al societatii.

In al doilea rand veti completa dosarul cu urmatoarele formulare si cereri:

i. Cerere de inregistrare mentiuni (o veti regasi la Registrul comertului).

ii. Formular 30 (veti regasi acest formular la Registrul comertului, acesta cuprinzand acordul privind prelucrarea datelor confidentiale).

iii. Declaratia model 3 (aceasta declaratie poate fi regasita la sediul Registrului comertului si va fi semnata de catre administratorul societatii).

iv. Formularul ANAF (aceasta declaratie poate fi regasita la Registrul comertului si are drept scop verificarea unicitatii noului sediu social).

v. Acordul vecinilor semnat de vecinii de jos, sus si lateral si Presedintele asociatiei de locatari. Daca sediul este in cadrul unui apartament de bloc acest document este obligatoriu. Daca sediul se va face la Cabinet de avocat, atunci nu mai este necesar acest formular si implicit nici acordul vecinilor sau al locatarilor.

vi. Cartea de identitate a persoanei care va face aceasta cerere de schimbare sediu social al societatii.

Toate documentele de sus vor fi puse in cadrul unui dosar cu sina, vor fi opisate si inregistrate la Registrul comertului.

Documentele vor putea fi eliberate in termen de 3 zile de la momentul depunerii dosarului la Registrul comertului.

Taxele la registrul comertului pentru aceasta procedura sunt in valoare de 183 de lei.

Apeleaza!