[:ro]20 Noiembrie 2018 – dată limită pentru ce? Termen de soluționare al dosarelor de retrocedare în baza Legii nr. 10/2001 și nr. 165/2013

Atunci când a fost adoptată Legea nr. 165/2013, în România se întâmplau următoarele:

  1. Existau dosare de retrocedare nefinalizate și aflate încă în lucru la primării;
  2. Existau dosare de retrocedare finalizate de primării și trimise spre validare către CCSD (Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor);
  3. Existau dosare de retrocedare ce urmau a fi finalizate de primării și care astfel urmau a fi transmise entității noi create – CNCI (Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, practic înlocuitoarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor).

Legea nr. 165/2013 a prevăzut pentru fiecare dintre cele 3 ipoteze de mai sus, 3 termene de grație în care dosarele de retrocedare/despăgubire trebuiau rezolvate, astfel:

  1. Pentru dosarele nefinalizate încă, Primăriile primea 3 tipuri de termene, în funcție de numărul de dosare pe care îl aveau în lucru: 12 luni – până în 2.500 dosare, 24 luni – între 2.500 și 5.000 dosare, și 36 luni – peste 5.000 dosare (în acest ultim caz se aflau de exemplu primăriile mari – București, Constanța, etc.). Aceste termene de 12, 24 și 36 luni începeau a se calcula de la data de 01.01.2014. Cel mai lung dintre termene s-a împlinit la 01.01.2017, iar în primele 6 luni de la 01.01.2017 persoanele interesate puteau formula cerere de chemare în judecată cerând astfel unui judecător să le rezolve dosarul.
  2. Pentru dosarele trimise de primării către CCSD, CCSD beneficia de un termen de 60 de luni, socotit de la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, și anume 20.05.2013. Astfel, 60 de luni calculate de la această dată, înseamnă că dosarele primite de CCSD anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 trebuiau rezolvate în 60 luni, adică până cel târziu la 20.05.2018. Ca și în cazul de mai sus, în termen de 6 luni de expirarea acestui termen, adică până cel târziu la 20 noiembrie 2018, persoanele interesate se pot adresa instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată pentru rezolvarea dosarului.
  3. În mod logic, dosarele care urmau a fi primite de Secretariatul CNCI (din cadrul ANRP), trebuiau și ele într-un termen de 60 de luni, dar de data aceasta, termenul începe a se calcula de la data la care primăriile (ulterior datei de 20.05.2013) finalizează dosarul de retrocedare și îl transmit spre validare către CNCI. Practic, în această situație există o infinitate de termene, pentru că primăriile sau celelalte entități prevăzute de lege, puteau și pot încă transmite, în fiecare zi, dosare către CNCI. În această situație, pentru a ști când anume se împlinește termenul de grație de 60 luni și de când începe să curgă termenul de 6 luni în care poate fi deschis un proces printr-o cerere de chemare în judecată adresată Tribunalului București, persoanele care se consideră îndreptățite la restituire trebuie să facă demersuri pentru a afla data la care primăria a transmis (ori dacă a transmis) dosarul de retrocedare/restituire/despăgubire la Secretariatul CNCI.

Echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție pentru ambele ipoteze:

  1. fie pentru contactarea autorităților în vederea aflării stadiului de soluționare al dosarului, actualizat în scopul de a afla data la care a fost înregistrat la Secretariatul CNCI precum și documentele doveditoare lipsă și care se impun a fi completate pentru dovedirea dreptului de proprietate;
  2. fie pentru deschiderea unui proces până la data de 20 noiembrie 2018 pentru a solicita unui judecător recunoașterea dreptului și rezolvarea dosarului de retrocedare.

Av. Broască Bogdan[:]

Apeleaza!