[:ro]

Programul SRL-D a fost un program gândit pentru toți antreprenorii ce și-au dorit să obțină un mic ajutor de la statul român, mai precis 10.000 de EURO, fonduri nerambursabile oferite celor ce îndeplineau condițiile expres prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Cu toate acestea trebuie să știți că nu veți putea desfășura orice activitate pe care v-o puteți imagina din cauza faptului că anumite coduri CAEN sunt interzise, prin urmare nu veți putea desfășura anumite activități dacă doriți să accesați fondurile programului SRL – D.

Totodată veți putea alege doar cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (Caen Rev. 2).

Ce cuprind obiectele de activitate care nu se pot desfășura, în cazul, în care doriți să accesați fondurile de 10.000 de EURO prin Programul SRL-D?

 • Conform articolului 3, aliniatul 1, litera e) din cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011 nu se vor putea desfășura activități ce au în vedere următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Mai jos puteți regăsi lista activităților interzise dacă doriți să accesați programul SRL-D:

Activităţile interzise se încadrează în următoarele grupe şi clase CAEN Rev. 2:

 • intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 – 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
 • tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 – 681, 682, 683);
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 – 920);
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 – 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
 • activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
 • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
 • activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
 • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri).
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.

În concluzie, aveți mare grijă atunci când vă înființați societatea ce coduri CAEN activați în cadrul Actului constitutiv și în cadrul Declarației Model 2 pentru a nu risca amânarea dosarului sau de ce nu, respingerea acestuia.

[:]


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Apeleaza!