Franciza este si va fi o optiune de luat in calcul pentru orice intreprinzator, mai ales daca vorbim de un intreprinzator calculat fara un apetit de risc foarte mare.

Sistemul de franciza este reglementat de Ordonanta de Guvern nr. 52/1997 care reglementeaza franciza astfel:

,,un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana denumita francizor, acorda altei persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu”.

La ce anume se obliga francizorul atunci cand semneaza un contract de franciza?

Francizorul se obliga sa furnizeze beneficiarului urmatoarele informatii:

,, a) experienta dobandita si transferabila;
b) conditiile financiare ale contractului, respectiv redeventa initiala sau taxa de intrare in retea, redeventele periodice, redeventele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestarile de servicii si tarifele privind produsele, serviciile si tehnologiile, in cazul clauzei obligatiilor contractuale de cumparare;
c) elementele care permit beneficiarului sa faca calculul rezultatului previzionat si sa-si intocmească planul financiar;
d) obiectivele si aria exclusivitatii acordate;
e) durata contractului, conditiile reinnoirii, rezilierii, cesiunii. ”

Ce ar trebui sa contina contractul de franciza?

Contractul de franciza va cuprinde in primul rand toate elementele obligatorii ale oricarui contract valabil incheiat si anume: obiectul contractului, drepturile si obligatiile partilor, conditiile financiare, durata contractului, conditiile de prelungire, modificare si de reziliere ale acestuia.

Ce principii stau la baza contractului de franciza?

a) termenul contractul va fi fixat astfel incat beneficiarul sa isi poata amortiza investitia;
b) va fi inserata o clauza in ceea ce priveste preavizul de a reinnoi sau nu contractul la data expirarii acestuia;
c) se vor insera clauze de neconcurenta in vederea protejarii know-how-ului;
d) se vor introduce obligatiile financiare ale beneficiarului in cadrul contractului;
e) se va insera un drept de preemtiune daca exista un interes in acest sens;
f) se vor stabili cu exactitate clauzele de reziliere ale contractului fara un preaviz in acest sens;
g) mentionarea eventualelor conditii de cesiune a drepturilor ce decurg din contract.

Franciza ramane in continuare o varianta viabila de dezvoltare a unei afaceri ce merita luata in calcul, insa va trebui sa luam in calcul si costurile aferente unei astfel de afaceri, care de cele mai multe ori depasesc estimarea initiala prezentata de catre francizor.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Apeleaza!