Desi problema impozitului pe cladiri in cele din urma a fost rezolvata, multa vreme a existat o nebuloasa in ceea ce priveste plata impozitului pe cladiri de catre persoanele ce aveau inchiriate camere din imobilul personal sau de ce nu incheiate contracte de comodat cu societati comerciale.

Legiuitorul a prevazut in cadrul Noului Cod Fiscal ca impozitarea sa se faca diferit in ceea ce priveste persoanele fizice ce detin un imobil proprietate personala si care aleg sa inchirieze sau sa ofere folosinta cu titlu gratuit societatilor ce isi doresc stabilirea sediului social in cadrul imobilului respectiv.

Astfel ca Impozitul pe cladiri se plateste de orice persoana fizica sau juridica si care are in proprietate o cladire, iar taxa pe cladiri se plateste de catre concesionar, locatar, etc pentru cladirile concesionate, inchiriate, etc de la stat sau unitatile sale administrativ teritoriale.

In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri (si pe teren) se declara la directiile locale de impozite si taxe pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului si se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta declara la directiile locale de impozite si taxe pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului si colecteaza taxa pe cladiri (si teren) de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in functie de destinatia imobilului?

a) Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice.
– se stabileste prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0.08%-0.2% asupra valorii impozabile;
– valoarea impozabila/mp (se preia dintr-un tabel) se ajusteaza (majoreaza) cu un coeficient (care se preia tot dintr-un tabel), determinat in functie de rangul localitatii si zona din interiorul localitatii;
– impozitul se determina prin inmultirea cotei de 0.08%-0.2% cu valoarea impozabila ajustata si cu suprafata construita desfasurata in mp;
– cand nu se cunoaste suprafata construita desfasurata (de exemplu, in cazul blocurilor de locuinte), suprafata utila se inmulteste cu coeficientul de 1.4 (pana la 31.12.2015 acest coeficient era 1.2);
– in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie determinat in functie de rangul localitatii si zona din interiorul localiatii se reduce cu 0,10;
– sunt prevazute reduceri de impozit in functie de vechimea cladirii;
-persoanele fizice care au in proprietate cladiri rezidentiale, nu au obligatii declarative privind cladirile rezidentiale.
b) Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice.
– cota este de 0.2%-1.3% si se aplica la:
– valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
– valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
– valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
– in cazul in care persoana fizica nu prezinta un document privind valoarea cladirii nerezidentiale conform alineatului precedent, in acest caz se aplica o cota de 2% la valoarea impozabila determinata la lit. a) de mai sus (cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice);
-pentru cladirile nerezidentiale utilizate in domeniul agricol (grajduri, etc), in locul cotei prevazute mai sus, respectiv 0.2%-1.3% se va folosi o cota de 0.4%;

c) Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice.
– In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential (lit. a de mai sus) cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential (lit. b de mai sus);
– In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza ca la cladirile rezidentiale (lit. a de mai sus);
Deci:
-c1) daca suprafetele afectate in scop rezidential (de locuit) si activitatii economice (scop nerezidential) pot fi determinate distinct (de exemplu, sunt spatii distincte intr-o cladire afectate activitatii economice si fara ca familia proprietarului sa le foloseasca), atunci impozitul se determina distinct pentru cele doua suprafete, respectiv rezidential si nerezidential, se insumeaza si se plateste la bugetul local;
-c2) daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli (art. 459 alin. 3 Cod fiscal);

d) Impozitul pe cladirile detinute de persoanele juridice.
-pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii;
-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii;
-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
-in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential;
-reeavaluarea cladirilor se face la maxim 3 ani si este in sarcina proprietarului, inclusiv in situatia in care se datoreaza taxa pe cladire; in caz contrar, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%;

 

Categorii: Noutati

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now ButtonApeleaza!