Infiintarea unui cabinet medical individual nu este de cele mai multe ori o procedura, pe care un avocat o intreprinde des in cadrul activitatii zilnice, dar uneori se intampla sa existe si clienti viitori medici, prin urmare este util macar sa stim procedura in cauza.

Atfel documentele necesare infiintarii unui cabinet medical individual sunt:

1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii;

2. Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie;

3. Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie -copie;

4. Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate – in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CMB (conform Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta;

5. Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CMB – copii;

6. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).

Documentele mentionate mai sus se vor depune la Colegiul Medicilor.

Ulterior se vor depune urmatoarele documentele la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale:

1. Cerere tip – se completeaza la DSPMB;

2. Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie;

3. Certificatul de membru CMR – copie;

4. Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CMB – original.

Aspecte de luat in calcul:

1. Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor te va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei).

2. In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare – pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediul institutiei.

Aceasta ar fi procedura de luat in calcul atunci cand doriti sa infiintati un Cabinet Medical Individual.

Categorii: Noutati

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Apeleaza!