Dintre toate formele răspunderii juridice, răspunderea penală este cea mai gravă. Singurul temei al angajării răspunderii penale îl reprezintă săvârșirea unei infracțiuni.

Deși dreptul penal este o știință, iar științele sunt în general exacte, atunci când vine vorba despre dovedirea suspiciunii rezonabile [necesară pentru a face aplicarea măsurilor preventive, art. 202 alin. (1) C.proc.pen.] sau „a constatării dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune și că a fost săvârșită de inculpat” [necesară pentru a se dispune condamnarea inculpatului, art. 396 alin. (2) C.proc.pen.], participanții în procesul penal pot cădea victimă arbitrariului sau erorilor judiciare.

Situația este similară și când vine vorba de aprecierea probelor: „probele nu au o valoare de dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză”.

Echipa noastră de avocați vă poate oferi servicii juridice specializate prin care să poată fi exercitată o apărare efectivă a intereselor părților (suspect, învinuit, inculpat, persoană vătămată ori persoană responsabilă civilmente).