Pentru a demara cat mai repede procedura de schimbarea a sediului social va fi nevoie de radactarea de catre avocatii nostri a urmatoarelor documente:

  • Contract de Comodat (in functie de particularitate);
  • Hotararea Adunarii Generale;
  • Decizie Asociat Unic;
  • Act Constitutiv Actualizat.

Documentele care vor fi necesare din partea dumneavoastra vor fi:

  •  Copie document de proprietate (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, succesiune) – al locatiei in care se va afla sediul social vezi tarif;
  • Adeverinta Asociatie de Proprietari (doar in cazul in care sediul social se va afla intr-un bloc de locuinte) – semnata si stampilata de catre Presedintele Asociatiei de locatari, precum si de vecinii imobilului, in care se va stabili sediul social;
  • Certificat de inmatriculare in original.