Pentru a demara cat mai repede procedura de constituire a unei societati pe actiuni vom avea nevoie de:

  • Copie B.I./C.I./Pasaport – Actionari;
  • Copie B.I./C.I./Pasaport – Administratori;
  • Copie document de proprietate (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, succesiune) – al locatiei in care se va afla sediul social vezi tarif;
  • Actul Constitutiv (redactat de catre avocatii nostri);
  • Adeverinta Asociatie de Proprietari (doar in cazul in care sediul social se va afla intr-un bloc de locuinte) – semnata si stampilata de catre Presedintele Asociatiei de locatari, precum si de vecinii imobilului, in care se va stabili sediul social;
  • Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator,
  • Dovezile de efectuare a varsamintelor privind capitalul social;
  • Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
  • Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original).