Pentru a demara cat mai repede procedura de constituire a unei intreprinderi familiale vom avea nevoie de:

  • Copii C.I. (minimum doua persoane, intre care sa existe grad de rudenie pana la gradul 4);
  • Copie certificate de nastere;
  • In cazul in care a intervenit schimbarea numelui copie de pe certificatul de casatorie;
  • Copie de pe diploma/alte acte de studii/dovada calificarii pentru domeniul de activitate dorit (in cazul in care nu detineti un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv – copie de pe cartea de munca); aceasta conditie trebuie indeplinita de toate persoanele;
  • Copie document de proprietate (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, succesiune) – al locatiei in care se va afla sediul social vezi tarif;
  • Adeverinta Asociatie de Proprietari (doar in cazul in care sediul social se va afla intr-un bloc de locuinte) – semnata si stampilata de catre Presedintele Asociatiei de locatari, precum si de vecinii imobilului, in care se va stabili sediul social;
  • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate;
  • Procura speciala de numire a Reprezentantului;
  • Specimen de semnatura pentru reprezentantul societatii;
  • Acord de constituire.