PFA – persoana fizica autorizata, aceasta forma de organizare este din ce in ce mai des utilizata de catre persoanele care au nevoie de o forma de organizare si au diverse aptitudini, pe care le pot transforma in plus valoare.

Insa spre deosebire de infiintarea unui SRL, atunci cand vrem sa inmatriculam un PFA ni se vor solicita documente din care reiese sau ar trebui sa reiasa pregatirea profesionala sau atestarea acesteia asa cum este mentionat in OUG nr. 44/2008.

Astfel luand in calcul cele expuse de OUG nr. 44/2008 putem atesta pregatirea profesionala cu documente precum:

a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se doveste absolvirea unei institutii de invatamant;

b) certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala;

c) certificatul de competenta profesionala;

d) cartea de mestesugar;

e) carnetul de munca/adeverinta de vechime in munca;

f) declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii        respective (in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale);

g) atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

h) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in straintate, in afara sistemul de invatamant;

i) orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

In concluzie experienta profesionala si pregatirea profesionala sunt necesare fara dar si poate in infiintarea unui PFA (persoana fizica autorizata), lipsa acestora putand duce la respingerea dosarului de inmatriculare de catre Registrul Comertului.