Antreprenoriatul se imparte de cele mai multe ori in mai multe ramuri, doua dintre acestea fiind:

a) entitati sau forme de organizare fondate exlusiv pentru a genera profit – societati comerciale, societati pe actiuni, intreprinderi individuale s.a.m.d.;
b) entitati sau forme de organizare fondate cu scopul de nu genera profit ci de a aduce diverse imbunatatiri diferitelor categorii sociale sau de ce nu fondate pentru a lupta pentru o cauza – ONG-uri, Asociatii si mai nou intreprinderea sociala.

Conform Legii 219/2015 intreprinderea sociala este acea forma de organizare ,,al carui scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colecctivitati si/sau interese personale nepatrimoniale prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari”.

Ce se urmareste prin aceasta forma de organizare pe care statul o pune la dispozitie intreprinzatorului?
a) creearea de noi locuri de munca care se adreseaza categoriilor sociale defavorizate;
b) ,,ocuparea fortei de munca”;
c) ,,dezvoltarea serviciilor sociale”;

Cum obtinem statul de intreprindere sociala?

Statutul de intreprindere sociala se obtine prin acordarea unui statut de intreprindere sociala, acesta putand fi acordat urmatoarelor persoane juridice conform Legii 219/2005:
,,a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.
(2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).”

In final putem spune ca si aceasta forma de organizare poate fi luata in calcul, insa va trebui sa reconsideram tot ce tine de scopul acesteia, prezenta forma de organizare neavand un scop patrimonial.